Op de werkvloer

Het belang van emotionele intelligentie op de werkvloer

Het goed begrijpen en inzetten van emotionele intelligentie op de werkplek is een cruciale factor voor bedrijven om concurrerend en relevant te blijven voor hun klanten én werknemers. Zeker in de huidige omstandigheden met covid-19 is de rol van emotionele intelligentie groter dan ooit.

Maar wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie (EI) – ook bekend als emotioneel quotiënt (EQ) – is het vermogen van een persoon om emoties bij zichzelf en anderen te begrijpen en ermee om te gaan. Onderzoekers hebben vier verschillende niveaus van emotionele intelligentie geïdentificeerd:

    • Emoties waarnemen: het vermogen om emoties te identificeren met behulp van gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid en lichaamstaal. Degenen die bekwaam zijn op dit niveau kunnen emoties dienovereenkomstig uiten en emotionele behoeften aan anderen communiceren.
    • Redeneren met emoties: dit houdt in dat emoties worden gebruikt om denken en cognitieve activiteit aan te moedigen. Redeneren met emoties helpt prioriteiten te stellen waar mensen op focussen en op reageren. Mensen die bekwaam zijn in dit niveau begrijpen dat sommige emotionele toestanden meer geschikt zijn voor specifieke situaties dan andere.
    • Emoties begrijpen: het vermogen om onderscheid te maken tussen emotionele toestanden en de specifieke oorzaken en gevolgen.
    • Omgaan met emoties: het vermogen om emoties te reguleren en gepast te reageren. Mensen die bekwaam zijn in dit niveau zijn ook in staat om te reageren op de emoties van anderen en hen te helpen bij het oplossen van specifieke problemen en reacties.
  •  

E.Q. versus I.Q.

Emotionele intelligentie verschilt van intelligentiequotiënt (IQ), het intellectuele vermogen van een persoon om problemen en problemen te analyseren, te begrijpen en op te lossen

Gemeenschappelijke elementen van IQ en EQ zijn het vermogen om logica te gebruiken om problemen op te lossen, plannen en strategieën uit te werken, abstracte ideeën te begrijpen, te leren en zich aan te passen aan veranderingen, evenals het begrijpen en gebruiken van taal.

Een goede balans tussen EI en IQ helpt mensen om beter te communiceren en contact te maken met andere mensen en hun omgeving.

EMOTIONELE INTELLIGENTIE OP DE WERKPLEK

Emotionele intelligentie is net zo belangrijk op de werkvloer als IQ. Een hoog niveau van EI in de organisatie helpt medewerkers non-verbale communicatie te begrijpen en te verwerken. Ook worden medewerkers zich meer bewust van hun persoonlijke emoties. Dit helpt hen hun gedrag te analyseren en bij te sturen voordat het een ‘issue’ wordt voor een klant of collega.

Tekenen van hoge emotionele intelligentie op de werkplek

Er zijn veel eigenschappen en tekenen dat een werknemer een hoge EI heeft. Door deze signalen te identificeren, kunnen HR-leiders beoordelen waar de werknemers staan op het gebied van EI en de juiste acties ondernemen waar dat nodig is.

Mensen met een hoge EI zijn zelfverzekerder, nemen betere beslissingen en lossen problemen zelfstandig op. Werknemers met een hoge EI zijn ook kalm onder druk en luisteren, reflecteren en reageren op opbouwende kritiek zonder ontkenning, verwijten of excuses. Bovendien kunnen ze lachen om zichzelf en hun fouten. Ze hebben een groot reflectievermogen.

Medewerkers met een hoge EI vinden het niet erg om het initiatief te nemen om doelen te bereiken en zijn toegewijd aan het voltooien van een taak. Andere eigenschappen zijn: nieuwsgierig, gezonde grenzen stellen, optimistisch blijven, flexibiliteit aanmoedigen en veranderingen durven te omarmen.

Werknemers met een lage EI geven voortdurend anderen de schuld, nemen geen verantwoordelijkheid voor fouten, gebruiken passieve of agressieve communicatiestijlen, weigeren om als team te werken en zijn overdreven kritisch over de mening van anderen. Ondernemingen kunnen het zich niet langer veroorloven om de behoefte aan emotionele intelligentie op de werkplek te negeren, willen ze werkplesier, succes en interne en externe relaties verbeteren. Het managen op emoties en relaties moet nu meer prioriteit krijgen boven het sturen op efficientie. .

“Een gebrek aan emotionele intelligentie van zowel leiders als medewerkers zorgt voor onnodige angst, weerstand en stress. Het belangrijkste is dat leiders compassie tonen en met empathie handelen als ze willen dat mensen mee bewegen wanneer dat nodig is..”

5 COMPONENTEN VAN EMOTIONELE INTELLIGENTIE OP HET WERK

Volgens psycholoog Daniel Goleman zijn er vijf hoofdelementen van emotionele intelligentie:

1. Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is het vermogen om iemands emoties, motivaties en capaciteiten te herkennen en te begrijpen. Het hebben van zelfbewustzijn stelt iemand ook in staat om het effect te begrijpen dat hun emoties op anderen hebben. Zelfbewust zijn helpt werknemers te begrijpen hoe ze worden bekeken door collega's, klanten en managers. Het stelt medewerkers en leiders ook in staat om feedback van collega's te accepteren.

2. Zelfregulering

Zelfregulatie is het vermogen om iemands impulsen te beheersen, hun emoties aan te passen voordat ze spreken of handelen, en zich op de juiste manier uiten om een positiever effect op de situatie te creëren. Zelfregulering stelt medewerkers in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties, zich aan te passen aan veranderingen en gepast te reageren op de emoties en het gedrag van collega's en klanten. Zonder zelfregulering zullen er waarschijnlijk emotionele uitbarstingen optreden, die de werkrelaties kunnen beïnvloeden.

3. Motivatie

Motivatie is de drang en het verlangen om iets te doen. Motivatie geeft een persoon interesse in leren en zelfverbetering, evenals de kracht om door te gaan ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Motivatie geeft werknemers doelen en verlangens om te bereiken, wat verschillende gevoelens kan bevorderen gedurende het hele proces, wat de emotionele intelligentie van een werknemer ontwikkelt.

4. Empathie

Empathie is het vermogen om de emoties en reacties van andere mensen te herkennen en te begrijpen. Volgens Goleman kan empathie alleen worden bereikt wanneer zelfbewustzijn wordt bereikt, omdat hij gelooft dat mensen zichzelf moeten begrijpen voordat ze anderen kunnen begrijpen. Op de werkplek kan een werknemer met empathie de gevoelens van zijn collega's begrijpen en effectiever omgaan met situaties op de werkplek. Bovendien hebben mensen meer kans om contact te maken met een collega die oprechte empathie toont.

5. Vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om te communiceren en om te gaan met andere mensen. Deze vaardigheid stelt mensen in staat grappen op te pikken, zinvolle gesprekken met anderen te voeren, vriendschappen en relaties te onderhouden, sarcasme te maken en een gemeenschappelijke basis te vinden met andere mensen. Door sterke sociale vaardigheden op kantoor te hebben, kunnen werknemers effectiever luisteren, spreken en conflicten oplossen. Het helpt werknemers om vrienden te maken, een verstandhouding op te bouwen en het vertrouwen en respect van hun collega's te winnen. Sociale vaardigheden helpen leiders om op een dieper niveau contact te maken en met hun leden te communiceren.

Download hier de brochure Mindfull Emotionele Intelligentie

MindValues Executives

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere maand relevante artikelen, nuttige tips en
inspirerende quotes en meer.

Guido Wüner Advies Coaching Training draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders